Sản phẩm dinh dưỡng

Sản phẩm được sự kiểm nghiệm của Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia

Sản phẩm được sự kiểm nghiệm của Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia

Read More

Bánh Trung thu truyền thống

Jambon Bát Bửu
Đậu xanh
Đậu xanh gấc
Gà quay Jambon
Khoai môn
Dẻo hạt sen trà xanh
Thập cẩm lạp xưởng
Đậu xanh
Dẻo đậu xanh
Jambon bát bửu
Đậu xanh
Đậu xanh lá dứa
Gà quay vi cá
Khoai môn
Dẻo hạt sen trà xanh
Thập cẩm lạp xưởng
Dậu xanh
Dẻo đậu xanh
Heo quay ngũ vị
Đậu xanh
Dẻo đậu xanh lá dứa
Gà quay vi cá
Khoai môn
Dẻo hạt sen trà xanh
Thập cẩm lạp xưởng
Đậu xanh
Dẻo Đậu xanh

 

Download Bảng Giá        Download Catalogue

Bảng giá TRUNG THU BIBICA 2019

  HỘP CAO CẤP  
  Bánh trung thu cao cấp Đế Nguyệt sơn mài 960g (DE)       2.200.000
  Bánh trung thu cao cấp Thưởng Nguyệt 720g (TH)       1.200.000
  Bánh trung thu cao cấp Phúc Nguyệt 800g (PN)         800.000
  Bánh trung thu cao cấp Thu Nguyệt Hoa Cúc 720g (TN)         550.000
  Bánh trung thu Nhật Nguyệt Hoa Cúc 600g (NN1)         550.000
  Bánh trung thu Nhật Nguyệt Hoa Cúc 600g 0 trứng (NN2)         380.000
  Bánh trung thu cao cấp Sum Vầy Ấm Áp 600g (SV)          490.000
  Bánh trung thu cao cấp Ánh Nguyệt 480g (AN)          350.000
  Bánh trung thu cao cấp Nhật Bổn 480g (MC)          250.000
  Bánh trung thu dinhdưỡng caocấp Dạ Nguyệt 480g (DN)         500.000
  BÁNH NƯỚNG DINH DƯỠNG
  Bánh dinhdưỡng Thậpcẩm lạpxưởng 1trứng 150g (44A)           73.000
  Bánh dinhdưỡng Thậpcẩm lạpxưởng 1trứng 150g-MB (44A)           73.000
  Bánh dinh dưỡng Đậu xanh gấc 1 trứng -150g (40)           66.000
  Bánh dinhdưỡng Hạt sen trà xanh 0trứng-150g (35)           60.000
  Bánh dinh dưỡng Đậu xanh gấc 0 trứng -150g  (30)           60.000
  BÁNH NƯỚNG TRUYỀN THỐNG
  Bánh nướng Gà quay vi cá 2 trứng - 250g (01)         155.000
  Bánh nướng Gà quay mật ong 2 trứng 250g (0M)         116.000
  Bánh nướng Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng -250g (04)         108.000
  Bánh nướng Đậu xanh 2 trứng - 250g (06)           93.000
  Bánh nướng Hạt sen trà xanh 2 trứng 250g (05)           95.000
  Bánh nướng Socola hạnh nhân 2 trứng 250g (0P)           98.000
  Bánh nướng Gà quay Jambom 2 trứng 200g (82)         106.000
  Bánh nướng Jambon Bát bửu 2 trứng - 200g (83)           98.000
  Bánh nướng Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng -200g (84)           96.000
  Bánh nướng Đậu xanh 2 trứng - 200g (86)           81.000
  Bánh nướng Sữa dừa 2 trứng 200g (87)           81.000
  Bánh nướng Socola hạnh nhân 2 trứng 200g (8P)           94.000
  Bánh nướng Gà quay Jambon 1 trứng - 150g (42)           68.000
  Bánh nướng Jambon Bát bửu 1 trứng - 150g (43)           68.000
  Bánh nướng Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng-150g (44)           63.000
  Bánh nướng Thập cẩm lạp xưởng 1trứng 150g-MB (44)           63.000
  Bánh nướng Gà quay mật ong 1 trứng 150g (4M)           68.000
  Bánh nướng Hạt sen trà xanh 1 trứng - 150g (45)           55.000
  Bánh nướng Đậu xanh 1 trứng - 150g (46)           54.000
  Bánh nướng Sữa dừa 1 trứng - 150g (47)           54.000
  Bánh nướng Khoai môn 1 trứng - 150g (49)           54.000
  Bánh nướng Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng -120g (24)           57.000
  Bánh nướng Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng-120g-MB (24)           57.000
  Bánh nướng Đậu xanh 1 trứng - 120g (26)           46.000
  BÁNH NƯỚNG KHÔNG TRỨNG
  Bánh nướng Hạt sen trà xanh 0 trứng - 150g (35)           49.000
  Bánh nướng Đậu xanh gấc 0 trứng - 150g (30)           47.000
  Bánh nướng Đậu xanh 0 trứng - 150g (36)           47.000
  Bánh nướng Sữa dừa 0 trứng - 150g (37)           47.000
  Bánh nướng Thập cẩm lạp xưởng 0 trứng -150g MB (34)           57.000
  Bánh nướng Thập cẩm lạp xưởng 0 trứng -150g (34)           55.000
  BÁNH DẺO DINH DƯỠNG
  Dẻo dinhdưỡng Đậu xanh lá dứa 0 trứng -180g (58A)           55.000
  Dẻo dinhdưỡng Hạt sen trà xanh 0trứng -180g (55A)           55.000
  BÁNH DẺO TRUYỀN THỐNG
  Bánh dẻo Hạt sen-Hạt dưa 1 trứng 250g (6SD)           70.000
  Bánh dẻo Đậu xanh 1 trứng - 250g (76)           68.000
  Bánh dẻo Đậu xanh 1 trứng - 180g (66)           48.000
  Bánh dẻo đậu xanh hương cốm 1 trứng - 180g (68)           48.000
  Bánh dẻo Hạt sen trà xanh 0 trứng - 180g (95)           44.000
  Bánh dẻo hạt sen trà xanh 0 trứng - 180g-MB (95)           44.000
  Bánh dẻo Đậu xanh gấc 0 trứng - 180g (90)           43.000
  Bánh dẻo đậu xanh gấc 0 trứng - 180g-MB (90)           43.000
  Bánh dẻo đậu xanh hương cốm 0 trứng - 180g (98)           43.000
  Bánh dẻo đậu xanh hương cốm 0 trứng - 180g-MB (98)           43.000
  Bánh dẻo sữa dừa 0 trứng 180g (97)           43.000
  Bánh dẻo đậu xanh 0 trứng 150g (96)           38.000
  Bánh dẻo đậu xanh 0 trứng 150g MB (96)           38.000
  Bánh dẻo Hạt sen-Hạt dưa 0 trứng 150g (9SD)           39.000
  Bánh dẻo Hạt sen-Hạt dưa 0 trứng 150g MB (9SD)           39.000
  Bánh dẻo Thập cẩm lạp xưởng 0 trứng - 180g (94)           47.000
  Bánh dẻo thập cẩm lạp xưởng 0 trứng - 180g-MB (94)           47.000
  Bánh Mochi Đậu đỏ 0 trứng 100g (MC1)           40.000
  Bánh Mochi Trà xanh 0 trứng 100g (MC2)           40.000
  Bánh Mochi Đậu đen 0 trứng 100g (MC3)           40.000