Sản phẩm dinh dưỡngSản phẩm được sự kiểm nghiệm của Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia

Liên hệ

Bánh Trung thu truyền thống

Jambon Bát Bửu
Đậu xanh
Đậu xanh gấc
Gà quay Jambon
Khoai môn
Dẻo hạt sen trà xanh
Thập cẩm lạp xưởng
Đậu xanh
Dẻo đậu xanh
Jambon bát bửu
Đậu xanh
Đậu xanh lá dứa
Gà quay vi cá
Khoai môn
Dẻo hạt sen trà xanh
Thập cẩm lạp xưởng
Dậu xanh
Dẻo đậu xanh
Heo quay ngũ vị
Đậu xanh
Dẻo đậu xanh lá dứa
Gà quay vi cá
Khoai môn
Dẻo hạt sen trà xanh
Thập cẩm lạp xưởng
Đậu xanh
Dẻo Đậu xanh

 

Download Bảng Giá        Download Catalogue

Bảng giá TRUNG THU BIBICA 2022

  HỘP CAO CẤP  
  Bánh trung thu cao cấp Đế Nguyệt 960g (DE)       2.600.000
  Bánh trung thu cao cấp Thưởng Nguyệt 720g (TH)       1.250.000
  Bánh Trung thu cao cấp Minh Nguyệt 560g (MN)       1.000.000
  Bánh trung thu cao cấp Phúc Nguyệt 1kg (PN)         800.000
  Bánh trung thu cao cấp Tuế Nguyệt 480g (TU)         600.000
  Bánh trung thu cao cấp Thu Nguyệt 720g (TN)         520.000
  Bánh trung thu Nhật Nguyệt 480g (NN)         420.000
  Bánh trung thu cao cấp Ánh Nguyệt 480g (AN)          360.000
  Bánh trung thu cao cấp Như Nguyệt 480g (NHN)          270.000
  Bánh trung thu cao cấp Mochi 360g (MC)          270.000
  Bánh trung thu dinhdưỡng caocấp Dạ Nguyệt 480g (DN)         500.000
  Bánh trung thu dinhdưỡng caocấp Bích Nguyệt 2 800g (BN)         430.000
  BÁNH NƯỚNG DINH DƯỠNG
                       (Người tiểu đường và ăn kiêng dùng được)
  Bánh dinhdưỡng Thậpcẩm lạpxưởng 1trứng 150g (44A)           79.000
  Bánh dinh dưỡng Đậu xanh gấc 1 trứng -150g (40A)           70.000
  Bánh dinhdưỡng Hạt sen trà xanh 0trứng-150g (35A)           65.000
  Bánh dinh dưỡng Đậu xanh gấc 0 trứng -150g  (30A)           65.000
  BÁNH NƯỚNG 250g - 2 TRỨNG
  Gà quay đông tảo 2 trứng 250g (BG)         140.000
  Gà quay Jambon 2 Trứng 250g (B2)         138.000
  Bánh nướng Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng -250g (04)         119.000
  Bánh nướng Đậu xanh 2 trứng - 250g (06)         103.000
  Hạt sen hạt dưa 2 trứng 250g (BI)         100.000
  BÁNH NƯỚNG 200g - 2 TRỨNG
  Bánh nướng Gà quay Jambom 2 trứng 200g (82)         116.000
  Bánh nướng Jambon Bát bửu 2 trứng - 200g (83)         106.000
  Bánh nướng Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng -200g (84)         104.000
  Bánh nướng Đậu xanh 2 trứng - 200g (86)           87.000
  Bánh nướng Sữa dừa 2 trứng 200g (87)           85.000
  Hạt sen hạt dưa 2 trứng 200g (8I)           96.000
  BÁNH NƯỚNG 150g - 1 TRỨNG
  Bánh nướng Gà quay Jambon 1 trứng - 150g (42)           74.000
  Bánh nướng Jambon Bát bửu 1 trứng - 150g (43)           74.000
  Bánh nướng Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng-150g (44)           68.000
  Bánh nướng Gà quay mật ong 1 trứng 150g (4M)           74.000
  Bánh nướng Đậu xanh 1 trứng - 150g (46)           59.000
  Bánh nướng Sữa dừa 1 trứng - 150g (47)           59.000
  Bánh nướng Khoai môn 1 trứng - 150g (49)           59.000
  BÁNH NƯỚNG 150g - 0 TRỨNG
  Bánh nướng đậu xanh Ngũ sắc 0 trứng 150g (3NS)           56.000
  Mứt gừng - đậu xanh 0 trứng 150g (3DG)           56.000
  Lava phomai - hạt sen hạt chia 0 trứng 150g (8X)           56.000
  Bánh nướng Đậu xanh Vỏ chanh 1 trứng 150g (46C)           56.000
  Bánh nướng Đậu xanh mức bưởi 0 trứng 150g (3DB)           55.000
  Bánh nướng Đậu xanh ngũ sắc 0 trứng 150g (3NS)           53.000
  BÁNH DẺO 250g - 1 TRỨNG
  Bánh dẻo Hạt sen-Hạt dưa 1 trứng 250g (6SD)           77.000
  Bánh dẻo Đậu xanh 1 trứng - 250g (76)           77.000
  BÁNH DẺO 200g - 1 TRỨNG
  Bánh dẻo Đậu xanh 1 trứng - 200g (66)           61.000
  Bánh dẻo đậu xanh hương cốm 1 trứng - 200g (68)           61.000
  BÁNH DẺO 200g - 0 TRỨNG
  Bánh dẻo Đậu xanh gấc 0 trứng - 200g (90)           53.000
  Bánh dẻo đậu xanh hương cốm 0 trứng - 200g (98)           53.000
  Bánh dẻo sữa dừa 0 trứng 200g (97)           54.000
  Dẻo Thập cẩm lạp xưởng 0 Trứng 200g (94)           56.000
  Bánh dẻo Hạt sen-Hạt dưa 0 trứng 200g (8SD)           53.000
  BÁNH DẺO 150g - 0 TRỨNG
  Dẻo đậu xanh 0 Trứng 150g (96)           41.000
  Bánh dẻo đậu xanh ngũ sắc 0 trứng 150g (3NSD)           41.000
  Dẻo Hạt sen hạt dưa 0 Trứng 150g (9SD)           42.000