Bánh trung thu Bibica - 2019

Jambon Bát Bửu - 1 trứng 150g (43)

Giá: 68.000 VND

Liên hệ
Hạt sen trà xanh - 1 trứng 150g (45)

Giá: 55.000 VND

Liên hệ
Thập cẩm lạp xưởng-2 trứng 250g(04)

Giá: 108.000 VND

Liên hệ
Hạt đậu xanh - 1 trứng 250g (76)

Giá: 68.000 VND

Liên hệ
Đậu xanh - 1 trứng 150g (46)

Giá: 54.000 VND

Liên hệ
Đậu xanh - cốm 0 trứng 180g (98)

Giá: 43.000 VND

Liên hệ
Socola hạnh nhân 2 trứng 250g (0P)

Giá: 98.000 VND

Liên hệ
Đậu xanh - Gấc 0 trứng 180g (90)

Giá: 43.000 VND

Liên hệ
Dẻo Đậu xanh 1 trứng 180g (66)

Giá: 48.000 VND

Liên hệ
Dẻo Đậu xanh cốm 1 trứng 180g (68)

Giá: 48.000 VND

Liên hệ
Thập cẩm lạp xưởng 150g (44)

Giá: 63.000 VND

Liên hệ
Dẻo Hạt sen Hạt dưa 1T 250g (6SD)

Giá: 70.000 VND

Liên hệ
Đậu xanh 2 trứng - 200g (06)

Giá: 93.000 VND

Liên hệ
Hạt sen trà xanh 1 trứng 150g (45)

Giá: 55.000 VND

Liên hệ